Bülbül: “Tabiat varlıklarının talana ve yağmaya önünü açmaktadır”

CHP, Resmi Gazete’de yayınlanan ve doğal sit alanlarında madencilikten HES’lere, rüzgâr ve güneş santrallerinden doğalgaz hatlarına birçok faaliyetin yapılabilmesinin önü açılan yönetmelik hakkında dava açtı. CHP adına Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün açtığı davada, yönetmeliğin iptali istendi.

Danıştay’a açılan davanın dilekçesinde yönetmeliğin Anayasa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı olduğunu belirten Bülbül, yönetmelikle mutlak korunması gereken alan olarak sit alanlarının daha önce verilen yargı kararlarıyla bağdaşmayan faaliyetlere açılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bülbül, “Yönetmelik, sık sık değişikliğe uğramış ve değişikliklerin bir kısmı Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Son değişiklik ile de; koruma altındaki alanlar idareye verilen takdir yetkisi sınırlarını aşan bir yetki ile enerji şirketleri başta olmak üzere birçok tesise açılmaktadır” dedi.
Dilekçesinde Anayasanın 63. Maddesindeki “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir” hükmünü hatırlatan Bülbül, “Bu kapsamda Devletin, tabiat varlıklarını koruması ve geliştirmesi; Anayasal bir yükümlülüktür. Buna karşın; iptali istenen yönetmelik, tabiat varlıklarını talana ve yağmaya açmaktadır. Maden alanının sonradan eski haline döndürülemeyeceği açıktır” ifadelerini kullandı.
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -