Ekonomi

Piyasadan haberler

AKSGY

Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerindeki kiracılara, Ocak ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde  kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    BRYAT

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamınd BRYAT.E paylarında 06/01/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 20/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   GUBRF

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, GUBRF.E payları 06/01/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 20/01/2021 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş. MERKO

BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU, Pay Grup Bilgileri: MERKO, TRAMERKO91A5 Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) 414.474,15 Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi: 07.01.2021 Birincil Piyasa Bitiş Tarihi: 08.01.2021

DESA

Verimlilik odaklı çalışma prensipleri doğrultusunda, Konya Kentpark Plaza Alışveriş Merkezi, Bedir Mah. Ataseven Cad.N2 Selçuklu/Konya (1917167171) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kentpark Plaza Alışveriş  Merkezi samsonite Ünvanlı Şubesinin Kapatılmasına karar verilmiştir

DGKLB

Şirketin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında bedelli olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  31.12.2020 tarih ve 79/1619 sayılı toplantısında onaylanan 04.01.2021 tarih ve E-13603 sayılı yazı ile şirkete bildirilen izahname KAP’ta paylaşılmıştır.

DIRIT

Şirketin 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.650.000,00  TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanması suretiyle nakden Canser Yalçınar, Sibel Aslan ve Savaş Kollik’e tahsisli olarak 4.500.000,00 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş’nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenen pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılacak olup bu kapsamda iş bu karar ekinde yer alan VII-1281.1 sayılı pay tebliği’ nin 33 maddesi uyarınca hazırlanan “Sermaye artırımından elde edilecek fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” başlıklı raporun kabul edilmesine, Şirket özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirtilen şekilde Halk Bankası, Kuveyt Türk Bankası, Ticari Davalı Borçlar, Personel ödemeleri, vergi Sgk, Kamu Kurum ve kuruluşları, elektrik trafo yapımı ve işletme sermayesinde   kullanılmasına oy birliğiyle karar alınmıştır.

EKGYO

Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’nin sözleşmesi (Semt Bahçekent), Yüklenici Pekerler İnş. Enerji Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 05.01.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 138.900.000 TL + KDV’dir.

ENJSA

Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerine uygulanacak dördüncü uygulama dönemi tarife parametreleri hakkında açıklama detayına ilişkin dosya KAP’ta paylaşılmıştır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdür Sayın Adnan Bali’nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

Banka Yönetim Kurulunun 27.07.2020 tarihli kararıyla Genel Müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak MOKA Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin %100 oranındaki payının Bankaya devri gerçekleştirilmiştir.

IZMDC

04.01.2021 tarihli açıklamada ” Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda” cümlesinde tarih sehven 2021 yerine 2020 yazılmıştır. Açıklamanın ilgili paragrafının düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.% 58,13 oran ile  Şirket  ana pay sahiplerinden Şahin – Koç Çelik Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01. 2021 tarihinde yapılan toplantıda,  planlanan bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435.419.600 TL’nin Şirkete sermaye avansı olarak transfer edilmesine karar verildiği şirkete bildirilmiştir.

KFEIN

Şirket üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere “KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti” konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.

MERKO

Şirketin 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161 TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 414.474,150TL olup, bu paylar 07.01.2021 ve 08.01.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL’den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

MGROS

Şirketin, 10 adet Migros, 6 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 20 satış mağazası Aralık ayı içerisinde tarihlerde hizmete açılmıştır.Böylelikle Şirket, 160+ olan yıllık mağaza açılış hedefini aşarak 2020 yılı içinde 183 yeni mağaza açmıştır. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 580 bin metrekareye ulaşmıştır. (2019 yılsonu toplam net satış alanı: 1 milyon 536 bin metrekare) 31 Aralık 2020 itibarıyla Migros Ticaret A.Ş. yurt içinde, 735 M, 406 MM, 142 MMM, 865 Migros Jet, 55 hipermarket, 64 Macrocenter ve 22 Toptan olmak üzere toplam 2.289 mağazaya ulaşmıştır. Yurt dışında ise Kazakistan’da 2 Ramstore ve Kuzey Makedonya’da 28 Ramstore mağazası bulunmakta olup, 31 Aralık 2020 itibarıyla yurt dışı dahil toplam 2.319 mağazaya ulaşılmıştır (2019 sonu: yurt içi 2.153, toplam 2.198 mağaza). 01 Ocak 2021 itibarıyla, 24 Eylül 2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Kazakistan operasyonları Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir.

ORGE

17.11.2020 tarihli açıklamada, Şirketin, İstanbul’da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, kontrol ve haberleşme taahhüt kapsamı işçilik işlerine ilişkin 740.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu.Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 36 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.

OYAKC

Şirket’in Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devralarak birleşmesi nedeniyle ödenmiş sermayesi 1.159.793.441 TL’ye ulaşmış olup kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olarak devam etmektedir.Şirket Yönetim Kurulu toplantısında Birleşme nedeniyle aşılan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin “Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi” başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesine, alınan görüş ve izinler çerçevesinde diğer resmi merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili işlemlerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PETKM

Şirketin daha önce 25.08.2017 ve 06.02.2020 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuoyunun bilgisine sunduğu üzere; Vergi İdaresi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımına ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99 milyon TL vergi ziyaı cezasının Şirkete tebliğ edildiği ilgili açıklamalar ile kamuya bildirilmiş, söz konusu ihtilafta taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından yargı yoluna gidilmişti. Belirtilen vergi aslı ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili olarak, İzmir 2. Vergi Mahkemesi tarafından görülmekte olan 8,6 milyon TL vergi aslı ve 12,9 milyon TL vergi ziyaı cezası tutarındaki kısmına ilişkin 3 davanın Şirket lehine kabulüne ve dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar aleyhine davalı İdare’nin temyiz yoluna başvurma hakkı saklıdır.Belirtilen husus ile ilgili olarak 30 Eylül 2020 tarihli konsolide finansal tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır.

RYGYO

Şirket portföyündeki Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi 420 Ada 33 Parsel’deki 14.703,44 m2’lik arsa üzerine inşa edilen 19.349 m2’lik lojistik deponun (Çayırova 15 Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.

TSPOR

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 2.500.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.2022/23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5’i ödenecektir.

TSPOR

Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi’nin, Fatih Karagümrük A.Ş.’ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu